Kdo je to vlastně interierový designer a co dělá?

Interiérový designer řeší především vnitřní uspořádání domu, či bytu z praktického, ale i estetického, výtvarného hlediska. Interier by měl ideálně navazovat na celkovou architekturu stavby, sledovat určitý koncept a odpovídat životnímu stylu uživatele.

Interiérový designer se zabývá výběrem a uspořádáním podlah, schodišť, vestavných prvků a mobiliáře a pracuje s jejich materiálovým a barevným potenciálem. V některých případech může zasahovat i do dispozičního řešení interiéru, bourá, či naopak staví vnitřní příčky.

To vše pro vytvoření ideálního životního prostředí uživatelů.

Pro interierového designera je naprosto nezbytné si uvědomit , jak velkou zodpovědnost vůči danému prostoru , architektonickému či urbanistickému záměru a hlavně ke klientovi na sebe bere.

Interierový designer je profesionálem pracujícím s poznatky z různých oblastí. Využívá získané vědomosti z architektury, designu, dějin umění a kultury, psychologie i marketingu.

Musí mít přehled o trendech, materiálech, nových postupech a technologiích, trhu. Dá se říci, že neexistuje oblast, jejíž poznatky by interiérový designer při své práci nevyužil.

Být interierovým designerem je životní styl a oblast vyžadující neustálé vzdělávání se.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek