Co je podstatné pro tvorbu dobrého interiéru? Mít koncept a dodržet jej!

Koncept je základní idea, zastřešující myšlenka, na jejímž základě vystavíme příběh interiéru. Aby klient dokázal pochopit důležitost a nezaměnitelnost navrhovaných prvků, musí chápat jejich význam a jejich úlohu v příběhu. Bez příběhu sice dokážeme vytvořit pěkný interiér, ten však bude přopomínat spíše showroom nežli osobitý domov.

Koncept interiéru můžeme postavit například na:

  • osobním příběhu, zážitku či zálibách klienta
  • osobnosti a příběhu klientova životního vzoru
  • oblíbeném předmětu klienta
  • geniu loci či celkovému obrazu daného prostoru
  • barevnosti, náladě, historii či detailu daného interiéru nebo okolí

Při tvorbě konceptu se můžeme nechat inspirovat mnohými, nicméně měli bychom mít neustále na paměti, že:

  • interiér je veřejným prohlášením, vizitkou svého obyvatele, vyjadřuje jeho osobnost, charakter a individualitu
  • samotný prostor má svoje specifika, strukturu, tvar, funkci
  • navrhovaný interiér má souvislost s budovou, historií, s okolím

Stejně tak musíme mít na paměti základní pravidla, shodná s pravidly architektury:

Utilitas (užitná hodnota) – je zařízení i prostor vhodný pro dané účely? Je v něm vše podstatné pro správné a pohodlné fungování jeho obyvatel? Přinese užitek? Má logické návaznosti?

Firmitas (odolnost, pevnost, spolehlivost, pravdivost) – jaké budou použité materiály, bude prostor stabilní, vypovídají použité materiály o sobě pravdu? Je kamenný povrch skutečně z kamene? Je dřevěný dekor skutečně ze dřeva, nebo je to náhražka, imitace? Je interiér kompaktní, jednotný, vyvážený, kvalitní? Vydrží?

Venustas (půvab, krása) – je celkový dojem z interiéru esteticky povznášející? Líbí se? Je vizuálně přitažlivý? Má estetickou hodnotu? Je krásný? Je výrazný?

Pokud jsme dodrželi všechny poučky a zásady, rozumíme jim a respektujeme je, stojíme před rozhodnutím, zda zvolit interiér:

Korespondující – tedy takový, který přebírá podněty a inspiraci z budovy samé. Kdy rozměry, materiály i forma vycházejí ze základní podoby původního prostoru, jeho historie a okolí.

Autonomní – tedy ten, který existuje nezávisle na formě a estetice budovy, záměrně se od ní odlišuje a vůči ní se vymezuje.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek