Co je to Design? A jak ho poznáme?

Každý interierový designér se dříve či později setká s kousky, které nazýváme designovými ikonami. Vzhledem k tomu, že se nyní stalo nepěkným zvykem téměř všemu dávat přídomky „designový /– á /- é“, je třeba, abychom si nejprve ujasnili význam tohoto slova.

Na úrovni jazykového významu můžeme slovo design vysvětlit celkem jednoduše. Je odvozeno z latinského de-signare – tedy označit či vyznačit. Postupně dostalo také významy navrhnout či návrh, náčrtek, plán – čímž se tedy myslí jak činnost návrháře, tak i jeho výsledný produkt. Postupem času, zejména v druhé polovině 20. Století, kdy vzhled všech výrobků nabýval většího významu, se tento anglický výraz rozšířil do mnoha dalších jazyků, včetně českého. V současné době známe celou řadu oborů designu:

  • Průmyslový design
  • Produktový design – jeho odskupinami mohou být nábytkový design, fashion (módní)design, jewellery design a mnoho dalších
  • Grafický design – pod nějž by zase mohl patřit webdesign
  • Interier design – kam se dá zařadit i floristický design a decor design .

Každopádně dobrý design vyžaduje od svého tvůrce nejen technické a výtvarné vzdělání a schopnosti, ale především estetické cítění a rozhled.
Aby interiérový návrhář byl sám schopen vytvářet dobrý design, je nezbytné, aby se seznámil s pracemi opravdu světovými a léty prověřenými, které i samy dokazují platnost výroku, že krásné je krásné pouze tehdy, pokud je současně i funkční. Je jen na vás, zda se těmito díly minulými necháte inspirovat k tvorbě děl současných a zda tyto krásné kusy nábytku ve vás zanechají povznášející a libý pocit, jak už to umělecká díla dokáží. A abyste to s tím poznáváním neměli tak jednoduché, necháváme políčka pro jméno designera volné. Doplňte sami. Pro nápovědu můžete kalendář otočit vzhůru nohama (nebo vyluštění můžeme dát až někam nakonec…)

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek